czwartek, 29 marca 2018

To jednak nie koniec sprawy konkursu na Dyrektora SP4 w Andrychowie

Szanowni Państwo,

Wbrew różnym opiniom (w tym władz Gminy) oraz wbrew publikacjom prasowym sprawa konkursu na Dyrektora SP4 w Andrychowie ma swój ciąg dalszy.
Jak wiadomo Burmistrz po przegranych sprawach sądowych i prawomocnych wyrokach ponownie wydał zarządzenia zatwierdzające konkurs z 2014 r oraz powierzające stanowisko osobie spoza konkursu.
Pełniący obowiązki dyrektora GZO w wypowiedzi dla MamNewsa.pl (link do artykułu) stwierdził, że wydane zarządzenie cyt.:"przeszło pozytywną weryfikację organu nadzoru prawnego Wojewody Małopolskiego" oraz, że  "... Burmistrz Andrychowa, wyda ponownie zarządzenie w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora dotychczas pełniącej te obowiązki Pani Doroty Zawada."

W dniu dzisiejszym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostały wysłane przez Wojewodę dwie skargi na takie działanie Burmistrza, co oznacza, że Wojewoda nie akceptuje wydanych zarządzeń i po raz kolejny podkreśla, że konkurs został rozstrzygnięty i wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie.
Dodatkowo, jak podkreśla się w uzasadnieniu jednej ze skarg, zarządzenie wydane po 4 latach od konkursu, powierzające stanowisko osobie pełniącej obowiązki dyrektora, zostało wydane na podstawie nieistniejących już przepisów prawa, ustaw.

Wkrótce opublikuję pełną treść obu skarg oraz wybrane fragmenty uzasadnień pokazujące, że "ponowne podejmowanie zarządzeń w tych samych sprawach przez Burmistrza można uznać za bezpodstawne i sprzeczne z prawem".

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


źródło: skargi Wojewody : WN.II. 0552.1.2.2018, WN.II. 0552.1.3.2018 z dnia 28 marca 2018 r.


niedziela, 28 stycznia 2018

SP4 - Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza, że konkurs został rozstrzygnięty.

Szanowni Państwo,

Uzyskałem w trybie dostępu do informacji publicznej uzasadnienie ostatniego wyroku NSA I OSK 1914/17  dot. powierzenia stanowiska Dyrektora osobie spoza konkursu, odrzucającego skargę Burmistrza.
Naczelny Sąd Administracyjny nie pozostawia wątpliwości, że konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie został rozstrzygnięty.

Ostatnio Burmistrz, nie znając uzasadnienia, komentował tenże wyrok m.in. cyt.: "...Pani Kurek nigdy nie wygrała konkursu a uzurpuje sobie prawo do bycia dyrektorem..."
Tymczasem w uzasadnieniu pisemnym Naczelny Sąd Administracyjny  pisze cyt.:  "uznać należy, że zarządzenie Burmistrza z dnia 10 lipca 2014 r. zostało podjęte z naruszeniem art. 36a ust. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, skoro w przedmiotowym zarządzeniu powierzono stanowisko dyrektora szkoły innej osobie niż kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu..."

Pozostawiam Państwu ocenę tego faktu.

Nadmienię, że w składzie orzekającym był sędzia Jan Tarno. Ten sam, który orzekał w sprawach Inwałdu i Rzyk i na którego tak chętnie powołuje się pełniący obowiązki Dyrektora GZO.
To dowodzi, że sprawa SP4 była zupełnie inna, a podpisanie się pod tak niekorzystnym dla Gminy wyrokiem tego sędziego nadaje jego dodatkowego znaczenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy okazji przedstawiam odpowiedź od redaktora naczelnego portalu mamNewsa.pl na złożone przeze mnie sprostowanie (treść sprostowania zamieściłem w poprzednim poście - link).

Portal przyznał rację w przypadku drugiego punktu sprostowania.
W tym zakresie w dniu 20.12.2017 r. tekst został skorygowany a pod artykułem zamieszczono link do sprostowania redakcyjnego (http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/sprostowanie) mówiącego o podaniu nieprawdziwej informacji.


Sprawy posługiwania się cytatami bez podania źródła nie będę komentował, brak reakcji świadczy o "dziennikarzu", który dopuszcza się takich praktyk.

Co do aspektu "stronniczości" podtrzymuję swoje uwagi. Powtórzę: Wasza publikacja jest stronnicza, ponieważ zawiera wyłącznie stanowisko jednej strony sporu tj. Burmistrza Andrychowa, bez próby skonfrontowania tego stanowiska np. z wyjaśnieniami Wojewody lub umożliwienia drugiej stronie sporu wyjaśnienia swoich motywów działania.

Przeanalizowałem wszystkie, odszukane na portalu teksty w sprawie SP4 (zestawienie poniżej).
Na 9 odnalezionych artykułów, aż 6 zawiera cytowane wypowiedzi urzędników Gminy Andrychów lub ich pełnomocnika. Portal mamNewsa.pl w ani jednym przypadku nie pokusił się o uzyskanie wypowiedzi strony przeciwnej tj. Wojewody lub osoby bezpośrednio zainteresowanej.
Czyż nie jest to stronniczość?

W ostatnim tekście został podany adres bloga internetowego opisującego sprawę, za co uprzejmie dziękuję. Niech ten fakt będzie uznany przynajmniej za próbę przedstawienia punktu widzenia jednej z trzech stron sporu.

zestawienie artykułów mamNewsa.pl relacjonujących sprawę konkursu na Dyrektora SP4:

Datatytuł artykułulinkuwagi
14.07.2014 18:30:00SP 4 ma nową panią dyrektor, trzy szkoły ciągle bez dyrektorówhttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/sp-4-ma-nowa-pania-dyrektor-trzy-szkoly-ciagle-bez-dyrektorow
30.01.2015 07:00Jest afera z konkursem na dyrektora. Co dalej?http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/jest-afera-z-konkursem-na-dyrektora-co-dalej-
07.05.2015 11:30Konkursy na dyrektorów szkół. Nowe faktyhttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/konkursy-na-dyrektorow-szkol-nowe-faktywypowiedź A.Szafrańskiego
08.11.2015 12:00Rozmowy przy kawie z mamNewsa.pl. Burmistrz Andrychowa o kandydowaniu, dyrektorach i... miłościhttp://www.mamnewsa.pl/magazyn/rozmowy-przy-kawie-z-mamnewsa-pl-burmistrz-andrychowa-o-kandydowaniu-dyrektorach-i-milosci
24.11.2015 12:10Ciąg dalszy sprawy konkursu na dyrektora SP4. Niekorzystna dla gminy decyzjahttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/ciag-dalszy-sprawy-konkursu-na-dyrektora-sp4-niekorzystna-dla-gminy-decyzjainformacja z Gminy, że złoży zażalenie
17.03.2016 14:10Wyrok prawomocny? A urząd na to - niemożliwehttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/wyrok-prawomocny-a-urzad-na-to-niemozliwewypowiedź Magistratu po zapytaniu redakcji
31.03.2016 16:45Co dalej z dyrektorami? Koniec sprawy?http://www.mamnewsa.pl/polityka/co-dalej-z-dyrektorami-koniec-sprawy-cytowana wypowiedź Burmistrza
21.04.2016 12:30Jest kolejny wyrok w sprawie konkursów na dyrektorówhttp://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/jest-kolejny-wyrok-w-sprawie-konkursow-na-dyrektorowwypowiedź A.Gierszewskiej
27.11.2017 17:00Koniec sprawy konkursu na dyrektora „Czwórki”http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/koniec-sprawy-konkursu-na-dyrektora-czworkiwypowiedź A.Szafrańskiego;

informacja o blogu

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


niedziela, 3 grudnia 2017

SPROSTOWANIE artykuł mamNewsa.pl pt. „Koniec sprawy konkursu na dyrektora „Czwórki”
Szanowni Państwo,

Poniżej załączam sprostowanie do tekstu artykułu „Koniec sprawy konkursu na dyrektora „Czwórki” jakie wysłałem do Redaktora Naczelnego portalu internetowego mamNewsa.pl.

Oczekujemy na pisemne uzasadnienie ostatniego wyroku I OSK 1914/17 w sprawie powołania na stanowisko osoby spoza konkursu oraz formalnego potwierdzenia uprawomocnienia się wyroku  III SA/Kr 218/15. Dopiero wtedy będziemy mogli odnieść się do wypowiedzi Dyrektora GZO.

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com
Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.
Treść sprostowania:

Szanowny Pan Redaktor Naczelny
Mirosław Gawęda
34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b, lok. 412


Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 31 pkt 1 i art. 32 Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku, w związku z opublikowaniem w dniu 27 listopada 2017 roku na portalu mamNewsa.pl pod adresem: http://www.mamnewsa.pl/wiadomosci/koniec-sprawy-konkursu-na-dyrektora-czworki artykułu autorstwa PG, pod tytułem „Koniec sprawy konkursu na dyrektora „Czwórki” ”, zawierającego nieścisłe wiadomości, wnoszę o sprostowanie informacji zawartych w treści wyżej wymienionego artykułu poprzez nieodpłatną publikację sprostowania na portalu mamNewsa.pl o poniższej treści.


Andrychów 1 grudnia 2017 r.

SPROSTOWANIE

W opublikowanym w dniu 27 listopada 2017 r. artykule autorstwa PG pod tytułem  „Koniec sprawy konkursu na dyrektora „Czwórki” ” zawartych jest kilka nieścisłości, które chcę sprostować.


1. Cyt.: "Od tej pory trwa spór w sądzie czy ta decyzja została [podjęta - przypis mój] zgodnie z prawem czy nie."

Jak Państwu wiadomo, Wojewoda w sprawie SP4 wydał dwa Rozstrzygnięcia Nadzorcze, które stwierdzają nieważność obu zarządzeń Burmistrza: pierwszego o zatwierdzeniu konkursu oraz drugiego o powierzeniu stanowiska osobie spoza konkursu.
Z treści uzasadnień obu Rozstrzygnięć Nadzorczych jak i później wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (I instancja) oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (II instancja) wynika, że oba zarządzenia Burmistrz Andrychowa wydał z "ISTOTNYM NARUSZENIEM PRAWA".

Fragment Rozstrzygnięcia Nadzorczego i wyroku Sądu:

Z Rozstrzygnięcia Nadzorczego:


z Wyroku Sądu III Sa/Kr 218/15:


Zatem nie ma wątpliwości (inaczej niż sugeruje artykuł), że decyzje Burmistrza zostały wydane niezgodnie z prawem.


2. Cyt.: "Wniosek do sądu złożyła Ewa Kurek ..." - twierdzenie to jest nieprawdą i wynika z nierzetelności dziennikarskiej.

Dla porządku:
  1. Wniosek do Wojewody Małopolskiego o sprawdzenie zgodności z prawem zarządzeń Burmistrza wniósł Dariusz Kurek.
  2. Wojewoda wydał dwa Rozstrzygnięcia Nadzorcze.
  3. Burmistrz Andrychowa na te Rozstrzygnięcia Nadzorcze złożył do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego skargi za pośrednictwem wynajętego pełnomocnika prawnego zewnętrznej kancelarii prawnej.

Poniżej fragment jednej ze skarg kasacyjnych Burmistrza:

Jak wynika z podanych powyżej kroków wniosek do sądu złożył jedynie Burmistrz Andrychowa.

3. Cyt.: "... Naczelny Sąd Administracyjny w całości oddalił skargę kasacyjną gminy Andrychów na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i ostatecznie zakończył sprawę konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie przyznając rację wojewodzie.
Tym samym zarządzenie burmistrza (Nr 2937/14 ) w sprawie powołania na stanowisko osoby spoza konkursu zostało prawomocnie wyeliminowane z obrotu prawnego z mocą wsteczną tzn. aż do daty wydania zarządzenia 10 lipca 2014 r." (tekst zamieszczony na mamNewsa.pl)

Powyższy tekst wykorzystany w artykule  został skopiowany i przeklejony z bloga prawoioswiata.blogspot.com (usunięto w pierwszym akapicie tylko sygnaturę sprawy: ( III SA/Kr 218/15) . Oryginał tekstu z bloga poniżej:Rzetelność i uczciwość nakazuje ująć taki tekst w cudzysłów i podać źródło albo autora cytatu. Inaczej można uznać taki tekst za plagiat.
Pomimo, że w treści artykułu wspomniany jest fakt istnienia bloga, to układ treści sugeruje, że jest to tekst dziennikarza mamNewsa.pl.


Ponadto Wasza publikacja prezentuje wyłącznie stanowisko jednej strony sporu tj. Burmistrza Andrychowa. Nie pokazujecie racji i stanowiska Wojewody oraz zainteresowanej osoby Ewy Kurek. Jednostronny przekaz informacji uniemożliwia opinii publicznej poznanie argumentów wszystkich stron i samodzielne wyrobienie sobie zdania na ten temat.z wyrazami szacunku
Dariusz Kurek

adres do wiadomości redakcji:UZASADNIENIE WNIOSKU

Zgodnie z art.6 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 pkt 1) Prawa prasowego, prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk, natomiast dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalony jest pogląd, że „szczególna staranność i rzetelność dziennikarza, nawet w sytuacji zacytowania źródła takiej informacji – powinna obligować go do sprawdzenia jej za pomocą innych dostępnych źródeł oraz umożliwienia osobie zainteresowanej ustosunkowania się do uzyskanych informacji, tak aby dochować zasadzie bezstronnego i obiektywnego przedstawienia wszystkich okoliczności” (wyr. SN z dnia 28 października 2001 r., V KKN 171/98, OSN 2001, nr 3-4, poz. 31; post. SN z dnia 17 października 2001 r., IV KKN 165/97, OSN 2002, nr 3-4, poz. 28; post. SN z dnia 17 października 2002 r., IV KKN 634/99, OSN 2003, nr 3-4, poz. 33; uzasadnienie uchw. Składu 7 sędziów SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSN 2005, nr 7-8, poz. 114).

„Obowiązek zachowania przez dziennikarza szczególnej staranności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów oznacza kwalifikowaną staranność i rzetelność, a przez zachowanie szczególnej staranności rozumie się konieczność sprawdzania zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości, co zdaje się mieścić w zwykłych obowiązkach dziennikarskich” (wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2004 r., II CK204/03). „Na etapie wykorzystania materiałów prasowych istotne jest przede wszystkim wszechstronne, a nie selektywne przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okoliczności i nie działanie „pod z góry założoną tezę” (wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2008 r., I Aca 245/08).
“Na dziennikarzu ciąży też obowiązek zachowania obiektywizmu w publikacjach. Dziennikarz nie powinien dopuścić do tego, by obraz wydarzeń został przekazany do społecznego obiegu przez zainteresowane strony, w szczególności gdy pozostają one w konflikcie. W konsekwencji bowiem rzetelna informacja zostałaby zastąpiona propagandą” (E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Oficyna, 2010, wyd. III.).

Tymczasem opublikowany przez Państwa artykuł uchybia przedstawionym powyżej standardom. Przedstawione w nim informacje są w niektórych aspektach nieprawdziwe lub nieścisłe. Wasza publikacja jest ponadto stronnicza, ponieważ zawiera wyłącznie stanowisko jednej strony sporu tj. Burmistrza Andrychowa, bez próby skonfrontowania tego stanowiska np. z wyjaśnieniami Wojewody lub umożliwienia drugiej stronie sporu wyjaśnienia swoich motywów działania.

Mając powyższe na uwadze, proszę o opublikowanie treści sprostowania.

Całość tego wniosku zostanie opublikowana na blogu prawoioswiata.blogspot.com.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Kurek

wtorek, 28 listopada 2017

[AKTUALIZACJA] - SP4 - ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie powołania osoby spoza konkursu

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pojawiła się sentencja wyroku I OSK 1914/17 z dnia 22 listopada 2017 r. potwierdzająca:
  1. oddalenie skargi kasacyjnej Gminy Andrychów na wyrok III SA/Kr 218/15;
  2. zasądzenie od Gminy Andrychów na rzecz Wojewody Małopolskiego zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny w całości utrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który również oddalił skargę Gminy Andrychów podkreślając w swoim uzasadnieniu, że cyt.:
"Trafnie Wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia z dnia 10 lipca 2014 r., ponieważ zostało ono wydane z oczywistym naruszeniem podstawy prawnej, tj. art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty. Oczywistość tego naruszenia polegała na tym, że Burmistrz A powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej osobie, która ani nie przystąpiła do konkursu na to stanowisko, ani tym bardziej tego konkursu nie wygrała, mimo że taki konkurs się odbył i jedna osoba uzyskała wystarczającą liczbę ważnie oddanych głosów uzasadniającą przedstawienie tej osoby do powołania na to stanowisko. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu i tak wyłonionemu kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora."

Obecnie czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, które udostępnię niezwłocznie po opublikowaniu przez NSA.

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


środa, 22 listopada 2017

SP4 - ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie powołania osoby spoza konkursu

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (22 listopada 2017 r.) Naczelny Sąd Administracyjny w całości oddalił skargę kasacyjną Gminy Andrychów na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ( III SA/Kr 218/15) i ostatecznie zakończył sprawę konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie przyznając rację Wojewodzie.
Tym samym Zarządzenie Burmistrza (Nr 2937/14 ) w sprawie powołania na stanowisko osoby spoza konkursu zostało prawomocnie wyeliminowane z obrotu prawnego z mocą wsteczną tzn. aż do daty wydania zarządzenia 10 lipca 2014 r.


W rozprawie w Warszawie ze strony Wojewody uczestniczyła Radca Prawny Pani Monika Pałka.
Gminę Andrychów reprezentowali Dyrektor GZO i adwokat Maciej Harat z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokata PREMIUM, od kwietnia 2017 r. Członek Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie).Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.


niedziela, 28 maja 2017

SP4 - Wyjaśnienie ważnej decyzji


Andrychów,  28 maja 2017 r.


Szanowni Państwo,

2 czerwca 2017 r. miną trzy lata od konkursu, w którym startowałam na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. M. Kopernika w Andrychowie.
Konkurs został uznany za nierozstrzygnięty, a Burmistrz zarządzeniem zatwierdził go.
Na stanowisko Dyrektora SP4 powołana została osoba, która nie uczestniczyła w tymże konkursie.

Taki stan rzeczy został zaskarżony, a Wojewoda, wydając rozstrzygnięcie nadzorcze, anulował zarządzenie Burmistrza.
Sądy Administracyjne obu instancji w prawomocnych wyrokach przyznały rację Wojewodzie i zarządzenie Burmistrza o zatwierdzeniu konkursu zostało wycofane z obiegu prawnego z datą jego podpisania.

Nie skutkuje to powołaniem mnie na stanowisko dyrektora.
Burmistrz nie ma takiej woli.

Obecnie trwa postępowanie w sprawie zrządzenia o powołaniu na stanowisko Dyrektora Szkoły osoby spoza konkursu. WSA uznał zarządzenie za nieważne, Gmina Andrychów po raz kolejny odwołała się do NSA.

Drugą stroną tej sprawy jest kwestia cywilna.
Z opinii prawnej wynika, że na podstawie już zapadłego, prawomocnego wyroku, przysługuje mi prawo do złożenia pozwu i ubiegania się o odszkodowanie.
Termin na złożenie pozwu mija 2 czerwca 2017 r.

Wobec powyższego wyjaśniam:

Sprawa rozpoczęła się na nasz wniosek, ale stronami procesowymi są Wojewoda i Burmistrz Andrychowa.

Celem naszego wniosku było wykazanie, że konkurs i kroki pokonkursowe Burmistrza zostały podjęte z istotnym naruszeniem porządku prawnego.
Ten fakt został potwierdzony wyrokami.

Dla mnie stanowisko dyrektora nie było celem samym w sobie, o czym wielokrotnie mówiłam w rozmowach z różnymi osobami. Dowodem na to jest również fakt nieprzyjęcia przeze mnie stanowiska dyrektora Szkoły w Inwałdzie (która to propozycja została złożona mi przez Burmistrza już po nierozstrzygniętych konkursach w SP4 i w Inwałdzie).

Dla mnie celem samym w sobie jest dobro Szkoły Podstawowej nr 4, w której przepracowałam ponad 25 lat i którą współkierowałam przez ostatnie 15 lat.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami podjęłam decyzję o rezygnacji z ubiegania się o odszkodowanie.  

Zdaję sobie sprawę, że ewentualne zadośćuczynienie obciążyłoby budżet SP4.
Wolałabym, aby "wygospodarowane" przez Burmistrza pieniądze na odszkodowanie, zostały przeznaczone np. na wyposażenie nowej pracowni komputerowej.


z wyrazami szacunku
Ewa Kurek
środa, 5 kwietnia 2017

[UZUPEŁNIENIE] - SP4 - druzgocące uzasadnienie wyroku w sprawie powołania osoby spoza konkursu

Szanowni Państwo,

Uwzględniając sygnały od wielu czytelników bloga, którzy poprosili o jak najprostsze opisanie statusu sprawy dotyczącej SP4, uznałem, że warto to zrobić.

Zawiłości prawne i skomplikowany język prawniczy nie dla wszystkich jest wystarczająco czytelny.
Skłoniły mnie do tego również informacje, że przedstawiciele władz gminnych bagatelizują problem i  uważają, że nic się nie stało i wszystko jest w jak najlepszym porządku.

Poniżej opisuję krótko całą sytuację.

Jesienią 2015 roku wyrokiem sądu w Krakowie  zostało unieważnione zarządzenie Burmistrza zatwierdzające nierozstrzygnięty konkurs na dyrektora SP4. Wyrok uprawomocnił się w marcu 2016 roku. W związku z tym zarządzenie nie istnieje.
Sąd w marcu 2017 unieważnił drugie zarządzenie burmistrza powołujące na dyrektora SP4 osobę spoza konkursu, która "ani nie przystąpiła do konkursu na to stanowisko, ani tym bardziej tego konkursu nie wygrała"(cytat z wyroku).

Podstawą do takiej decyzji był prawomocny wyrok z marca 2016 r.
Sąd po raz kolejny potwierdził, że w konkursie na Dyrektora SP4 wyłoniono kandydata na to stanowisko wskazując, że "jedna osoba uzyskała wystarczającą liczbę ważnie oddanych głosów uzasadniającą przedstawienie tej osoby do powołania na to stanowisko" i "tak wyłonionemu kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora." (cytat z wyroku).

Przedstawiciele UM tłumaczą całą sprawę jako prawidłowo prowadzoną, opierając się na wyroku NSA ws. Inwałdu i Rzyk. Tymczasem należy wyraźnie podkreślić to, co napisał sędzia w uzasadnieniu wyroku z marca 2017 r., że tamten wyrok NSA  "dotyczył tylko podobnej, ale nie identycznej sytuacji".

Niekorzystne orzeczenie sądu w Krakowie dotyczące powierzenia stanowiska osobie spoza konkursu zostanie prawdopodobnie zaskarżone do NSA.
Można spodziewać się, że rozprawa odbędzie się na jesieni tego roku.
W czerwcu miną 3 lata od wydarzeń opisywanych na blogu.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że cała ta sprawa nie zakończy się przed końcem kadencji wielu osób.

Na uwagę zasługuje również fakt, że mimo niekorzystnych dla burmistrza wyroków, próby negocjacji z naszej strony,  przedstawiciele władz nie podejmują rozmowy i nie dążą do polubownego rozwiązania problemu.

Dariusz Kurek

Podaję Państwu adres e-mailowy do korespondencji
dariusz.kurek2@gmail.com

Zapraszam do wyrażania opinii, komentowania postów oraz zadawania pytań.